Namn: Mattias Lidbeck

Yrke: Sjuksköterska, Projektledare, Webbutvecklare, Innovatör

Student: Master eHälsa

Stad: Lund


Anställd projektledare i Västra Götalandsregionen (VGR), med uppdraget att från avdelningar arbeta fram IT-lösningar MED och FÖR vårdpersonalen och patienten. Målet är att inspirera företag, sjukhusledning och framförallt vårdpersonalen på golvet.

Färdig sjuksköterska sedan 2012 och har nu även flertalet års erfarenhet av innovationsarbete inifrån Landstingets verksamhet, med olika gräsrotsprojekt.

Dubbelkompetens som sjuksköterska och webbutvecklare, ger mig möjligheten att förstå problemen inom dagens hälso- & sjukvård, arbeta fram och skapa möjliga lösningar/prototyper/piloter på väldigt kort tid. För att innovationen ska gro behöver vårdpersonal se sina idéer utvecklas i realtid, dagens byråkratiska system är för långsamt. Detta medför att många kollegors gnista slocknar.

Nuvarande Anställning

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Analys- och uppföljningsenhet, ​Projektledare.

Skånes universitetssjukhus, MAVA, Sjuksköterska.

Projekt

Verklighetslabb, Vinnova, 2017-pågående.

MatAppen, Innovationsplattformen, 2018-pågående.

"eNursing" open arena, Vinnova, 2016-pausad.

Digital Whiteboard, Framtidens Vårdavdelning, 2016-2018.

Utbildning

Master eHälsa 120 hp, Linnéuniversitetet, 2018-pågående.

JavaScript kurs 7,5 hp, Umeå universitet, 2011.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Högskolan i Skövde, 2008-2012.

HTML och CSS, Självlärd.

Omnämningar

C-Upsatts (Hö 2011) Länk

Tidningen Chefer & Ledare i vården (Nr 3-2017) Länk

Läkartidningen (Nr 38/2017) Länk

Kommunalarbetaren Länk

@Sahlgrenska Instagram Länk

[email protected] for health (2017) - Slutpresentation Länk