Namn: Mattias Lidbeck

Yrke: Sjuksköterska, Projektledare, Webbutvecklare, Innovatör

Stad: Lund


Anställd projektledare i Västra Götalandsregionen, med uppdraget att från avdelningar arbeta fram IT-lösningar MED och FÖR vårdpersonalen. Målet är att inspirera företag, sjukhusledning och framförallt vårdpersonalen.

Första 3 åren som sjuksköterska hade jag "IT-handledar" ansvar, vilket innebar att jag stöttade och mötte mina kollegors problem med teknik och program.

Dubbelkompetens som sjuksköterska och webbutvecklare, ger mig möjligheten att förstå problemen inom dagens hälso- & sjukvård och arbeta fram möjliga lösningar.

Anställning

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Analys- och uppföljningsenhet, ​Projektledare.

Skånes universitetssjukhus, MAVA, Sjuksköterska.

Projekt

Verklighetslabb, Vinnova, 2017-pågående.

MatAppen, Innovationsfonden, 2018-pågående.

"eNursing" open arena, Vinnova, 2016-pausad.

Digital Whiteboard, Framtidens Vårdavdelning, 2016-2018.

Utbildning

Kodat HTML och CSS sedan barn, självlärd.

JavaScript kurs 7,5 hp via Umeå universitet.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Högskolan i Skövde

Omnämningar

C-Upsatts (Hö 2011) Länk

Tidningen Chefer & Ledare i vården Nr 3-2017 Länk

Läkartidningen Nr 38/2017Länk

Kommunalarbetaren Länk

@Sahlgrenska Instagram Länk

[email protected] for health 2017 Länk

[email protected] for health - Slutpresentation Länk