Namn: Mattias Lidbeck

Titlar: Intrapenör, Sjuksköterska, Projektledare, Webbutvecklare

Student: Master eHälsa

Stad: Lund


Anställd projektledare i Västra Götalandsregionen (VGR), med uppdraget att från avdelningar arbeta fram IT-lösningar MED och FÖR vårdpersonalen och patienten. Målet är att inspirera företag, sjukhusledning och framförallt vårdpersonalen på golvet.

Färdig sjuksköterska sedan 2012 och har nu även flertalet års erfarenhet av innovationsarbete inifrån Landstingets verksamhet, med olika gräsrotsprojekt.

Dubbelkompetens som sjuksköterska och webbutvecklare, ger mig möjligheten att förstå problemen inom dagens hälso- & sjukvård, arbeta fram och skapa möjliga lösningar/prototyper/piloter på väldigt kort tid. För att innovationen ska gro behöver vårdpersonal se sina idéer utvecklas i realtid, dagens byråkratiska system är för långsamt. Detta medför att många kollegors gnista slocknar.

Nuvarande Anställning

​Projektledare, Analys- och uppföljningsenhet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2018-pågående.

Sjuksköterska, MAVA - Lund, Skånes universitetssjukhus, 2016-pågående.

Tidigare Anställning

​Projektledare, Framtidens vårdavdelning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2016-2017.

​Sjuksköterska, Avdelning 16 Ortopeden, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2012-2016.

​Undersköterska, LSS-boende, Göteborg Stad, 2011-2011.

​Undersköterska, Demensboende, Skövde Kommun, 2010-2011.

​Vårdbiträde, Vård- & korttidsboende, Vårdhemmet Sjöstjärnan, 2007-2008.

Projekt

Projektdeltagare, Verklighetslabb Patientplatta, Vinnova, 2017-pågående.

Projektledare, MatAppen, Innovationsplattformen, 2018-pågående.

Deltagare, "eNursing" open arena, Vinnova, 2016-pausad.

Projektledare & Utvecklare, Digital Whiteboard, Framtidens Vårdavdelning, 2016-2018.

Utbildning

Masterprogram i eHälsa 120 hp, Linnéuniversitetet, 2018-pågående.

Webbdesign med JavaScript & DOM 7,5 hp, Umeå universitet, 2011.

Sjuksköterskeexamen 180 hp, Högskolan i Skövde, 2008-2012.

HTML och CSS, Självlärd.

Omnämningar

C-Upsatts (Hö 2011) Länk

Tidningen Chefer & Ledare i vården (Nr 3-2018) Länk

Tidningen Chefer & Ledare i vården (Nr 3-2017) Länk

Läkartidningen (Nr 38/2017) Länk

Kommunalarbetaren Länk

@Sahlgrenska Instagram Länk

[email protected] for health (2017) - Slutpresentation Länk

Sahlgrenska Nyheter: Test av MatAppen Länk