Hur man installerar
Digital Whiteboard

(Google Chrome)

Projekt med målet att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Minimalistiskt och överskådlig design.

Digital Whiteboard - Server

(Google Chrome)

Likt tidigare projekt men nu med server funktionalitet. Olika vyer beroende på användningsområde, vilka delar information mellan varandra.

OBSERVERA! Detta är nuläget en demo och har fortfarande flertalet säkerhetsbrister. Denna version är under uppbyggnad och är nu primärt för att arbeta fram och visa på möjligheterna, med att göra anteckningarna digitala i vården.

Login namn att använda: "olle", "kajsa", "erik", "ylva", "test"

MatDags

(Google Chrome)

Skapades under "[email protected] for health" 2017. Möjlighet för patient att beställa maten själv, ge återkoppling till köket och automatisk kaloriberäkning.

OBSERVERA att detta inte är en färdig lösning!

Lathund

(Google Chrome & iPhone)

Samling av flertalet lathundar som en sjuksköterska kan behöva under ett arbetspass. Allt samlat under en länk.

TidLogga

(iPhone & Google Chrome)

Tid registrering, med minimalistisk design.

Specifikt gjord för personer som har flera anställningar eller deltar i flertalet projekt.

Ger möjlighet att skriva ut protokoll och se diagram hur och vad man jobbat med.

För att testa demo kan du logga in med: "test3".

Slutanteckning

(Windows & Google Chrome)

När patient går hem från sjukhuset behöver sjuksköterskan skriva en slutanteckning, vilken sammanfattar patientens vårdtid.

Programmet ställer frågor till sjuksköterskan, istället för att sjuksköerskan ska behöva komma på frågorna själv. Standardiserar vad som måste finnas med i en slutanteckning.

Snabbar även upp processen att skriva, då man nu istället primärt behöver klicka, klicka behövs enbart ifall något utgår ifrån ett normalt vårdförlopp.

När formuläret är ifyllt, genererar programmet dokumentationstext utifrån svaren.

Vätskelista

(iPhone & Android)

Projekt med målet att förenkla processen att föra vätskelista på patienter i hälso- och sjukvården. Enkel design vilket ger möjlighet för vårdpersonalen att inkludera patienten i registreringsprocessen. Genom att skiva in vikt eller lägga till maxdryck, får patient visuell information om hur mycket värska den har kvar att dricka.

Mobilen lodrätt kan du registrera glas.

Mobilen vågrätt kan du ändra inställningar.

Franz-App-Maker

(Windows & Mac)

Projekt med målet att förenkla processen att lägga till egna applikationer i Franz.

Kaloriräknare (kcalcal)

(iPhone & Android)

Menat att användas av vårdgruppen på ett arbetspass, för att göra en "grov" registering av patienternas dagliga kalori-intag.

I nuläget kan endast "huvudkosten" registreras och då med hur stor del av protionen en patient intagit.

Anatomi Quiz

(Google Chrome & iPhone)

Lär ut latinska namn och var de befinner sig i kroppen.

Farma Quiz

(Google Chrome & iPhone)

Samling av olika frågor och svar, inom området Farmakologi. Uppbyggt enligt memorytekniken.

Pillerräknare

(Internet Explorer & Google Chrome)

Ersätta narkotikaböckerna och nuvarande narkotikaregistrering vilket görs för hand i dagens läge. Ger möjlighet för vårdpersonalen att i slutet av sitt pass, skriva ut en förteckning över vad för narkotikapreparat som tagits ut och till vem.

Mål är att minska svinn och felräkningar.

GymLund

(Google Chrome & iPhone)

En lista på alla Pokemon Go gym i Lund, när användaren klickar på önskat gym öppnas den i Google Maps.

Detta är ett projekt som inte använder sig av någon scanning utan "croud info" vilket innebär att informationen om gymen är insamlat när personer nämner pokemon gym i t.ex. Discord eller Facebook m.m.

Poké Time

(Google Chrome & iPhone)

Genom att fylla i information från din profil från Pokémon Go, kan du se hur lång tid det kommer ta att spela spelet och se din statistik.

Ram App

(Google Chrome & iPhone)

Funktion som fungerar som en ram för en webbsida. Den får iPhone att hantera webbsidan likt en app. Med andra ord att den är i fullskärm, inga menyer utan enbart själva webbsidan.

Finns nu även som "Bookmarklet". Det innebär att du behöver bara dra knappen till bokmärksfältet. Gå sedan in på önskad sida, klicka på bokmärket som du skapade innan och webbsidan är nu en Webb App! Kolla på min guide hur man sparar webb appar på telefonen på: teddyprojekt.tk/manualer/iphone.html.

AutoDok

(Inte färdig/Koncept)

Projekt med målet att helautomatisera dokumentationen.

Troligen inte möjligt att genomföra detta helt, då någon typ av input behövs, däremot vill detta projekt utforska hur långt man kan komma i automatiseringen.

Patient Dagbok

(Inte färdig/Koncept)

Kort projekt där jag utforskade möjligheterna med en meddelande styrd dagbok.

Formulär dokumentation

(Inte färdig/Koncept)

Projekt med mål att bli likt "Slutanteckning" projektet.

Utifrån vad användaren svaras, genereras färdig dokumentationstext.

Del av målet att automatisera och standardisera dokumentationen.

Mini automatisering

(Inte färdig/Koncept)

Mindre projekt med målet att automatisera delprocesser.

Hjärtsviktaren

(Inte färdig/Koncept)

Del av ett skolarbete som försöker utforska hur en portal för mätvärden kan se ut.

InfoSida

(Inte färdig/Koncept)

Projekt som utmanar möjligheterna att digitalisera informationsfoldern från avdelningar och hur man ska kunna skapa en API vilket gör det enklare för verksamheten att göra justeringar.

Fokus har även lagts ner på att göra informations sidan tillgängling.

Personallista

(Inte färdig/Koncept)

Mål är att skapa ett schemaläggningssystem vilken är logisk för vårdpersonalen.