Hur man installerar
Digital Whiteboard

(Google Chrome)

Patientöversikt som är tänkt att ersätta whiteboardtavlan i sjukvården. Eliminera behovet av att dokumentera "anteckningar" i journalen. Mitt mål är att göra allt så minimalistiskt som möjligt, samtidigt som det skall vara överskådligt.

Digital Whiteboard - Server

(Google Chrome)

Likt tidigare projekt men nu med serverfunktionalitet. Detta ger utrymme att arbeta fram olika applikationer vilka alla samtalar med varandra.

OBSERVERA! att detta i nuläget är en demo och har fortfarande flertalet säkerhetsbrister. Denna version är under uppbyggnad och är nu primärt för att arbeta fram och visa på möjligheterna, med att göra anteckningarna i vården digitala.

Login namn att använda: "olle", "kajsa", "erik", "ylva", "test"

MatDags

(Google Chrome)

Applikation vilket ger patienten möjlighet att beställa maten själv. Dels uppnår vi med denna idén möjligghet att ge patienten möjlighet till egenbestämmande. Även ger vi vårdpersonalen tid att ta beställningar för de patienter som inte klarar av att göra detta själva. Med detta kan vi även få direkt feedback till köket om hur uppskattad maten var. Patienten kan även själv registrera hur mycket den ätit och med detta föra din egen kalorilista.

OBSERVERA att detta inte är en färdig lösning!

TidLogga

(iPhone & Google Chrome)

Applikaiton som hjälper medarbetare i projekt att själva hålla koll på hur mycket i tid, de jobbar.

Ger möjlighet att skriva ut protokoll och se diagram hur och vad man jobbat med.

Stödjer arbetare som jobbar med flera olika projekt.

För att testa demo kan du logga in med "test3".

I nuläget finns inget stöd för användare att själva skapa konto. Om konto önskas får ni kontakta mig ("Kontakt" i menyn för mer info). Alt. ta ner koden från GitHub och starta egen server.

Franz-App-Maker

(Windows & Mac)

Projekt som har målet att förenkla processen att skapa sourcefiler till Franz enklare.

Raid Message

(Dator, iPhone & Android)

App som har målet att ersätta Discord, Facebook, Messenger m.m. i jakten på nästa Raid i Pokémon Go.

Projektet använder sig av bl.a. "Bild till text", WebPush och Geofence teknik för att applikaitonen vara så effektiv för användaren som möjligt.

Även kräver den inte ett konto, utan vem som helst har möjlighet att få delta, vilket gör att den inte exkluderar någon, som andra plattformar gör i dagens läge.

Vätskelista

(iPhone & Android)

App som är utvecklad för att logga hur mycket vätska man har druckit under en dag. Gjord för mobila enheter, men kan även användas till vanlig dator. Användaren kan även genom att fylla i vikt och temperatur få uträknat dagligt vätskeintag.

Håller du mobilen lodrätt kan du registrera glas.

Håller du mobilen vågrätt kan du ändra inställningar.

Kaloriräknare (kcalcal)

(iPhone & Android)

I app format men kan även användas via webbläsaren i datorn. Menat att användas av vårdgruppen på ett arbetspass, för att göra en "grov" registering av patienternas daglia kalori intag.

I nuläget kan endast "huvudkosten" registreras och då med hur stor del av protionen en patient intagit.

Anatomi Quiz

(Google Chrome & iPhone)

App vilket syfte är att hjälpa till att lära ut latinska namn och var de befinner sig i kroppen.

Farma Quiz

(Google Chrome & iPhone)

Samling av olika frågor och svar, inom området Farmakologi. Uppbyggt enligt memorytekniken.

Slutanteckning

(Windows & Google Chrome)

Funktion som där sjuksköterskan innan en patient går hem, svarar på frågor i formuläret. När detta är klart, skrivs automatiskt färdig formulerad journaltext ut, beroende på vad som svarats. Detta för att öka kvalitén i slutanteckning. Sjuksköterskan behöver inte börja från ruta ett. Istället för att hitta relevanta frågorna, får sjuksköterskan frågorna ställda. Specifikt kan denna funktion hjälpa sjuksköterskor med språk och skrivsvårigheter.

Pillerräknare

(Internet Explorer & Google Chrome)

Funktion för sjuksköterskan som loggar antal narkotikatabletter som ges till respektive patient, under ett arbetspass. Detta ger möjlighet för sjuksköterskan att efter registrera i narkotikablanketterna vid arbetspassets slut. Detta gör att det blir mindre tabletter som ej registreras, då nu det enbart är ett klick med musen.

Lathund

(Google Chrome & iPhone)

En webbsida som även är mobilanpassad. Ett ihop klistrande av flertalet lathundar som en sjuksköterska kan behöva under ett arbetspass. Allt samlat under en länk.

Poké Time

(Google Chrome & iPhone)

Genom att fylla i information från din profil från Pokémon Go, kan du se hur lång tid det kommer ta att spela spelet och se din statistik.

GymLund

(Google Chrome & iPhone)

En lista på alla Pokemon Go gym i Lund, när användaren klickar på önskat gym öppnas den i Google Maps. Detta är ett projekt som inte använder sig av någon scanning utan "croud info" vilket innebär att informationen om gymen är insamlat när personer nämner pokemon gym i t.ex. Discord eller Facebook m.m.

Ram App

(Google Chrome & iPhone)

Funktion som fungerar som en ram för en webbsida. Den får iPhone att hantera webbsidan likt en app. Med andra ord att den är i fullskärm, inga menyer utan enbart själva webbsidan.

Finns nu även som "Bookmarklet". Det innebär att du behöver bara dra knappen till bokmärksfältet. Gå sedan in på önskad sida, klicka på bokmärket som du skapade innan och webbsidan är nu en Webb App! Kolla på min guide hur man sparar webb appar på telefonen på: teddyprojekt.tk/manualer/iphone.html.

Road Counter

(iPhone)

Hade tråkigt på en långfärdsbuss, för några år sedan. Då med dålig täckning. Ville veta hur långt det var kvar, innan vi var framme. Skapade denna enkla funktion. Genom att beräkna snitt hastighet och mil/kilometer, räknas tiden ut som det är kvar.

Sår remiss

(Windows & Google Chrome)

Specifikt gjord för avd 349a

Skriver sår remiss text. Räknar ut datum då patient skall gå till Vårdcentralen (eller bestämma tid med Hemtjänsten). Om tid för sutur/agrafftagning blir under helgen, läggs tiden på nästkommande måndag.

Datum är obligatorisk att fylla i. Resten av textfönstren (som inte har ett värde i sig) är inte obligatoriska.

När knappen "Kopiera texten" klickas på, kopieras texten till urklipp på datorn. I Melior kan du högerklicka och välja "klistra in" eller använda kortkommandot [Ctrl+V].