Skåne Innovation Day, det jag tar med mig

(2018-05-30)

Då är Skåne Innovation Day över. Intressant att få en smakbit av vad för innovationsarbete som försegår i Skåne Regionen. Vidare var det drivande att även om detta var en "allmän" innovationsdag, vilket inkluderade alla områden i samhället, var eHälsa och hälso- och sjukvården ett område som berördes av flera talare.

Citat jag definitivt kommer ta med mig är:

"Think global, but act superlocal" - Att i innovationsarbetet ta höjd för andra delar i samhället eller till och med i verksamheten, men att man genomför det så lokalt det bara går i inledande stadie, för att man ska komma igång så snabbt det bara går. Minska risken för att det ska bli för långdragna processer.

"Done is better than perfect" - Samma budskap som politiker nu börjar trycka på, att vi måste börja ta risker, annars kommer ingen våga ta steget för innovationen. Vi måste börja testa och arbeta fram idéer, försöka täppa till de problem som går men inte bromsas ifall inte alla krav från lagar m.m. går att lösa direkt.

Skåne innovation day

(2018-05-30)

Då är man på plats för Skåne innovation day i Malmö. Känner inte till detta evenemang sedan innan, utan av en händelse snubblade jag över detta evenemang för några månader sedan. Ska bli intressant och se vad som föregår i södra Sverige då mitt innovationsarbete primärt varit riktat mot VGR.

Då var Vitalis slut för detta året

(2018-04-26)

Efter nu tre intensiva dagar är man nu åter hemma igen, dock blir det bara kortvarigt då jag ska tillbaka till Göteborg imorgon för att möta Arkitekturledningen angående MatAppen. Hade eventuellt kunna stannat i Göteborg ytterligare en natt, men det var rätt skönt att mellanlanda hemma.

Om jag ska jämföra Vitalis från förra året kan jag i ärlighetens namn inte se så stora skillnader. Visst finns det lite nytt, men i det stora hela är allt likt förra året. Om man ser till hälso- & sjukvården har i stort sett ingenting förändrats. Medanet håller fortfarande på att få genom bredd införande av deras applikation. SAMSA programmet mellan kommunen och landstinget har uppdaterats. Vi behöver definitivt sätta plattan i mattan om vi ska nå målet 2025. Vi från sjukvården måste också ta börja arbeta fram vad det är vi vill ha och behöver. Sjukhuset måste börja sätta av tid för vårdpersonalen, så de kan arbeta och börja bearbeta detta, dock är det i dagens läge näst intill en omöjlighet, när man läser artiklarna om att cancerpatienter måste vänta allt för länge innan de får vård.

Vad är eHälsa idag?

(2018-04-25)

Tung fråga. Med enkla ord är det "high chaparall". Varje månad kommer en ny banbrytande innovation och alla företag har sina ofantligt bra lösningar. För dig som läser vill jag definitivt inte att detta ska tolkas negativt, men inte heller positivt. Det är svårt idag att se vilka företag som håller sig till nästa år och vilka företag som kommer glömmas bort. I och med nuvarande upphandlingar är även nuvarande "STORA" journalföretag även i denna riskzon. Denna marknad är nog den mest "osäkra" marknad som existerar i nuläget. Målet för att bli bästa eHälso land år 2025 är ett trevligt mål från politikerna, samma mål som vi har som vårdpersonal att en patient ska gå hem imorgon, när anhöriga likt patienten tittar på oss och tror att vi är dumma i huvudet. Förändring är inte så lätt som man tror, jag är nog en av många som kan stryka under detta. Jag som person är FRUKTANSVÄRT lösnings orienterad, så om möjlighet finns bör jag inte finnas i ett forum där man ska identifiera problem. Men det viktiga i allt detta är att ifall man har målet att på ca 25 år genomföra en smärre reform i hälso- och sjukvården kräver det även ett stort arbete med att skapa acceptansen från vårdavdelningen och vårdpersonalen. Citat från vitalis med den viktiga benämningen är att "om inte vårdpersonalen litar på systemet, används det inte". Därav hjälper det inte att man lyckats få en upphandling längre, fungerar det inte i verkliga vården kommer det motas från golvet och upp i organisationen. Detta i sig ställer krav på ökad kvalité och funktionalitet.

Hade glädjen att få se ett företag under Vitalis som öppet erkänt att de tagit inspiration från projekt jag och mina kollegor genomfört, och de har gjort lösningen till deras egen. Fick vidare samtala med en av grundarna för företaget som såklart tillhörde det äldre släktet som till en början baktalade att hans företag vänt sig bort från deras huvudfokus. Diskussionen utmynnade till det bättre då vi kom fram till förståelsen att kraven som ställs i dagens eHälsa. Det är inte längre tillräckligt att enbart fokusera på ett problemområde i hälso- och sjukvården. Företag som önskar få leva vidare måste antingen etablera samarbete med andra företag som kan täppa deras tomma hål eller anpassa sig och utöka sig i funktionaliteten de erbjuder.

Jag får ändå säga att jag blir aningen ledsen av att vara på Vitalis, då det är en av det större mässorna i Sverige. Att när jag vandrar runt, kan jag inte se den innovation vi behöver för att nå 2025. Många lösningar finns, men inte för att vara helt självgod är det lösningar som var aktuella 2017. Detta är definitivt inte företagens problem och absolut inte vårdpersonalens, men vems fel är det, att även i innovationen ligger vi minst ett år efter.

För er som läser detta och undrar vad det är jag missar kan jag kort och gått sammanfatta vad man ska fokusera på: Dagbok för patienten, Information mellan patient och vårdpersonal, Kommunikationsmöjligheter mellan vårdpersonal, System som eliminerar behovet av att dubbel dokumentera och i absolut bästa fall eliminerar behovet att dokumentera helt och hållet, aktivitets lista (vilket många företag på olika sätt börjat beröra), möjlighet och tillgänglighet för vårdavdelningar att utan större problematik redigera och justera programmen utifrån deras verksamhet, möjlighet att eliminera fax systemet, plattformar för att inkludera patienten m.m. Om ni vill få mer input kan ni gärna kontakta mig på alla sätt jag listat under "Kontakter" i menyn.

Om vi ser till årets vinnare av [email protected] for health, vilket initieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann ett bidrag som önskade konkretisera patientinformationen och anpassa den utifrån patientens (mammans) perspektiv och exkludera den information som antigen är inaktuell eller kommande, säkerställa informationen över gränserna mellan avdelningarna. Detta i min mening visar mer på att nuvarande informationssystem är inkompletta eller inte möter vårdverksamheternas behov.

Det finns så mycket att göra men så få som tar initiativet, vidare räcker det inte med fräsiga nya applikationer och funktioner, då de bygger på att vården har mallar att baka in i systemen. Vi som vårdgivare måste börja inventera vår information och behandling och sätta upp en gemensam bild om hur vårdflöden ska hanteras och utifrån detta eventuellt avvika under studieflaggan eller liknande. IT kan inte implementeras om inte verksamheten är redo för den. För att verksamheten ska vara redo för kommande IT tekniken, kräver det att man måste ge vårdpersonalen utrymme att bearbeta förändringen. I ett nuläge där mina kollegor hellre arbetar på Volvo bandet eller IKEA kommer vårdresurserna bara bli mindre. Detta är en ond cirkel som inte går att möta och inte är en bra grogrund för framtidens mål.

Lika så blev jag ledsen när jag samtalade med ett företag som tog för givet att det arbetet jag presenterar från våra nuvarande och dåtida projekt ska vara vår egendom. ALLT jag presenterar på denna sidan är "open source"! Ja jag har copywright i den mening att jag är tacksam ifall man återkopplar eller nämner för mig att man helt eller delvis använder mina lösningar och våra resultat. I slutänden jobbar vi för patienten. Utan patienter kan inte eHälsan existera. ÅTER igen måste jag flika in med citatet: ”Mycket gott kan göras här i världen om man inte fäster sig alltför mycket vid vem som får äran.”

Ska vi bli ledande land inom eHälsa 2025 fungerar det inte att vänta på att innovationerna ska serveras på ett silverfat, det gäller att inkludera vårdpersonalen på golvet och arbeta fram deras tankar och idéer. Det är från golvet som behovet skapas och det är behovet som styr vilka företag som kommer upphandlas. Det är sedan upp till företaget att visa tillräckligt intuitiv lösning, annars kommer den inte användas, eller så hittar vårdpersonalen papper eller liknande som löser IT-lösningens brister.

Strax dags för Vitalis!

(2018-04-23)

Otroligt fullsmockad vecka/veckor som varit och dagens aktiviteter var heller inget undantag, dagen gick ut på att jag under början av förmiddagen hade möte med personliga ärenden. Därefter tog jag spårvagnen ut till Högsbo sjukhus. Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig besökt detta sjukhus i Göteborg ännu, enbart gått i området. Fick träffa en av rehab avdelningarna som har en hunger för att implementera IT i vården. De var som många andra väldigt intresserade av Digital Whiteboard projektet, tyvärr fick jag säga till dem som jag säger till alla andra, att det projektet är avslutat med goda resultat som nu tas den riktiga vägen via objektorganisationen. Däremot kunde diskussionen vändas till vad kan man göra med det man har? Egentligen så var DW-projektets främsta succé att den involverade alla i vårdteamet, vilket skapade en överblick för alla som var inkopplade eller skulle bli inkopplade till specifik patient. Alla separata vårdkategorier hade såklart olika input och andel på tavlan. Dessa mötena, när jag kan komma ut till vårdavdelningarna och bara inspirera tills hjärnor sprängs, är nog det jag trivs med allra bäst. När man går från mötet och vet att de antingen under eller efter mötet skriver ner en lista på saker som ska genomföras/förändras.

Nu såklart passade jag på att justera min projektsida "lite" inför morgondagen, då den trotts allt är mitt ansikte utåt och vipps var klockan över tolv. Blir nog en lång och spännande dag imorgon. Förresten kommer jag försöka få till lite Tweets imorgon också, blev inspirerad av folket på JsUnConf att återuppta denna plattform (Länk finns i "Andra platser").

Då bär det hem ifrån Tyskland!

(2018-04-22)

Sista dagen av JsUnConf. Spontant så upplever jag att jag gärna återvänder fler gånger till detta eventet, däremot får jag se till att ha lite mer luft i schemat nästa gång. Nu blev dels dagarna innan och nu efter väldigt upptagna, vilket även påverkade mitt humör under konferensen. Hade svårt att samtala med människorna där. Vidare tror jag att nästa gång så hade det varit kul att själv skicka ett bidrag att prata om.

Det jag fick med mig från dagen var egentligen något jag själv är fruktansvärt dåligt på, det är att skapa en bra dokumentation för mina projekt. Med målet att stötta fler som skulle vilja testa plattformarna och eventuellt komma med egna bidrag. För att upprätthålla en bra dokumentation behöver man starta med det parallellt med utvecklingen redan i "Use Case" fasen, den kommer efter "Mål fasen", vilket enligt min mening är fruktansvärt tidigt. Men har man börjat redan där, blir det mer underhåll till dokumentationen när nya saker läggs till. Ett citat som nämndes var "Människor vill inte läsa din dokumentation, de läser den enbart när de blir frustrerade eller när det inte fungerar". Även får man aldrig glömma att dokumentationen är menad att läsas av Människor, inte robotar eller kodningsgenier, det gäller att ta ett steg tillbaka och försöka sätta sig in hur en läsare skulle se texten. När man är mitt uppe i ett projekt är det enkelt att fastna inne i detaljerna och använda begrepp som enbart är vedertagna för en själv.

Missade tyvärr sista delen av konferensen pga jag behövde vara hemma igen inom en specifik tid. Brukar vara tidspessimist men när jag checkat in och gått genom säkerhetskontrollen var jag 2,5 timmar för tidig, det tar nog priset!

Nu blir det resa hem och i veckan går Vitalis av stapeln! Får se vilka innovationer som arbetats fram sedan förra året.

Första dagen över #JsUnConf !

(2018-04-21)

Då har man äntligen lagt sig under täcket. Vilken dag! Otroligt intressant att fått möta JS community under konferens. Sedan många år har jag följt diverse konferenser primärt över YouTube, men nu inspirerande och intressant att få vara med om det i verkligheten.

Dagens enligt mig mest intressanta föredrag var "Web accessibility 101" av Darek Kay. Jag har såklart innan berört i stora drag alla komponenter som krävs för att en webbsida ska fungera att använda av alla med någon typ av funktionsnedsättning. Däremot har jag aldrig sett hela listan över vad det egentligen är man bör tänka på och kryssa av innan man kan hävda att ett projekt håller standarden. Det fick mig att direkt öppna upp denna projektsidan, då denna verkar som ramen för alla mina andra projekt. Jag började direkt tabba mig genom sidan och tänka över mina val av färger, dels ur ett färgblindhets perspektiv men också ur ett kontrast perspektiv. Darek visade även på verktyg man själv kan använda sig av för att se vad för information till exempel bilda får från denna hemsidan. Otroligt intressant att även bli tipsad om ett svenskt tillägg till Google Chrome som heter Funkify där man kan simulera någon typ av funktionsnedsättning, personligen vet jag inte ifall dyslexi effekten är smått överdriven, men jag är kanske inte rätt person att fråga om det.

En sak är säker, att när jag kommer hem och i veckan kommer jag ta en rejäl genomsökning i mina nuvarande live projekt, där jag ska se över ifall de går att optimera.

Snart ska man upp igen för att ta tunnelbanan tillbaka till campus där JsUnConf är, vilket tar typ 1 timme att ta sig till. Hoppas imorgon blir lika givande som dagens föredrag!

Då är JsUnConf igång!

(2018-04-21)

... och alla talks har röstats fram. Såhär långt har jag fått lyssna på hur man skapar databas som stödjer offline synkning och hur man ska använda "native animations", båda ser jag som bra ingångar för pågående projekt. Vidare har jag börjat nysta i om ifall jag skulle hålla i ett talk under morgondagen, då med Gräsrotsprojekt, hur man skapar och får med användare i utvecklingen. Hur nuvarande strukturer i utveckling av innovationer måste förändras för att kunna möta framtiden.

På väg till JSUnconf!

(2018-04-20)

Då är man på väg till JSUnconf i Hamburg, Tyskland! Det är en konferens med temat JavaScript (webbkodning). Upplägget kommer vara väldigt intressant, då allt är demokratiskt styrt. Detta i form av att deltagare får skicka in förslag om saker de skulle vilja presentera, sen röstar alla andra på vad de helst skulle vilja se! Får se ifall jag kanske ska skicka in ett bidrag, det skulle i sådana fall vara om mitt nya favorit begrepp, "Gräsrotsprojekt".

Gräsrotsprojekt - Utveckla med och för

(2018-04-16)

Som innovatör och kodare finns det nog ingen större drivkraft än när kollegor/kunder/användare kommer med förslag till förändring/förbättring av funktioner. Vidare ännu mer när jag personligen på kortast tid möjligt kan svara på deras önskemål visuellt och funktionellt i projektet. Men inte stoppa här, utan även svara med funktionalitet som tar deras idéer steget längre. Detta var något som jag fick uppleva flertalet gånger under utvecklingen av Digitala Whiteboarden. Vårdpersonalen önskade möjlighet att lägga till en aktivitetslista, jag svarar med att skapa detta och även lägga till så att aktiviteter som ska genomföras samma dag markeras med en färg och aktiviteter som är försenade markeras med sin färg. Detta låter kanske självklart för dig som läser, men något som absolut inte var självklart för mig eller de jag jobbade med, till en början. Vidare förvåningen från vårdpersonalen när de inser att deras önskemål bara på kort tid växer fram, framför deras ögon. Att jag agerade penseln i deras fantasi, vilket gav en grogrund för innovationsarbetet.

Därav är gräsrotsprojekt så otroligt viktiga för att vården ska komma ikapp nutiden. Vi ligger idag så otroligt efter övrig IT-utveckling att vi (även jag) vårdpersonal inte kan specificera vad det är vi vill ha och behöver. Ända sättet är att gemföra med tekniken vi använder oss av hemma, eller reklam IT-företag lyckas exponera oss för. Med detta sagt vet vi inte ifall nuvarande IT-lösningar kommer falla ut väl när det används på golvet och historiskt har mycket IT-relaterat som introducerats i vården haft en negativ påverkan, vilket även skapar en skepticism från vårdpersonalen. Vi som vårdpersonal måste få verktygen att arbeta och testa fram våra idéer, innan vi tar det vidare till upphandlingar m.m. Även är det inte fel att vårdpersonal arbetar med redan presenterade lösningar från IT-företag med målet att inspirera företagen och framförallt skapa en acceptans hos vårdpersonalen.