Då var man igång i eHälsa Masterprogrammet!

(2018-09-08)

Då har man haft en heldag i Kalmar och fick möta lärarna IRL! Intressant dag framförallt genom att man fick möta många likasinnade, både lärare, talare och kursare. Han inte samtala med alla med de få jag han prata med hade alla intressant bakgrund och framtidsvisioner. Många jobbar idag på sitt hörn och försöker få genom eHälsa, innovation och/eller arbetsförändring. Nu samlas vi alla på samma plats.

Även om jag är väldigt utpumpad från denna långa dag måste jag hålla mig vaken pga ska jobba natt imorgon. Första tanken som slog mig när jag kom hem var hur jag skulle klara av att vara vaken, nu 4 timmar senare har jag lärt mig göra chatbot med Facebook Messenger, enklare än vad jag trodde. Får se vad jag kan använda denna kunskap i för framtida innovationer! (P.S. även lärt mig Geofence nyligen)

Dokumentation och "Readme.md"

(2018-09-04)

Då har jag spenderat ett antal timmar att uppdatera och skapa Readme.md filer på min GitHub. Har senaste tiden varit väldigt flitig i att fylla i detta på mina senaste projekt, men märkte för ett tag sedan att jag inte varit lika duktig med det äldre projekten. Tror att mycket är på grund av att jag haft demo innan via min projektsida. Men efter att ha fixat en proxyserver som hänvisar användarna till rätt lokal server har jag kunna ge alla mina större projekt en egen domän och egen hjärna. Likaså kan vart projekt leva i sin egen mapp på GitHub, det innebär att varje mapp också behöver en förklaring till sig. Nu ska de mesta vara uppdaterade. De projekt jag valt att avsluta är nu också markerade detta, samt orsak. Dock är min gissning att det är långt ifrån färdigt. Dokumentation är inget man kan ducka ifrån, speciellt om man jobbar mot Open Source, då måste andra förstå logiken jag har i mina projekt.

Sidoprojekt

(2018-08-20)

För några månader sedan snubblade jag över ett större open source projekt som kallas Franz. Deras mål är att samla alla sociala och meddelande sidor under "samma tak". Istället för att du har installerat Skype, Discord m.m. på datorn och måste ha igång webbläsaren för att se ifall någon svarat på ditt meddelande i Facebook Messenger, kan du ha allt detta i programmet Franz istället. Du får även sammansatta notifikationer. Detta är precifikt något för mig som är smått workaholic och konstant kollar min inkorg m.m.

Jag har nu använt den ett tag och det tog nog bara en dag innan jag ville ha applikationer/sources som Franz inte kunde erbjuda. Däremot har den stöd för att man med kodningskunskap ska kunna lägga till vad man vill. Efter att ha gjort x antal applikationer kom jag på att det skulle kunna göras enklare. Skapade ett program med hjälp av Electron som gör processen enklare. Själv använder jag programmet nu, men även fick jag upprätthålla min kodningskunskap och även arbeta lite mer med Electron.

Programmet/Projektet kan du hitta i menyn "Projekt". Eller så kan du gå direkt till min GitHub - Franz-App-Maker.

Sommar och sol

(2018-08-06)

Påbörjat flertalet artiklar och texter som berör känsliga eller större ämnen, men jag är inte direkt en skrivare vilket gör att dessa landar i min OneNote och stannar där. Vissa är även inte aktuella att publiceras i nuläget. Men någon gång måste man skriva något för att denna bloggen ska fortsätta vara levande.

Sommaren är snart slut och snart är man tillbaka till vardagen igen. För min del har denna sommaren tagit mig till många delar på jorden, vilket såklart medfört att jag inte lagt ner lika mycket tid på projekt. Men snart börjar allt igen. För min del blir det nu även början på master i eHälsa. Vidare kommer projektet som finansieras av Innovationsfonden VGR - MatAppen att sätta fart. Det blir en väldigt intressant höst och vinter med många utmaningar.

Skåne Innovation Day, det jag tar med mig

(2018-05-30)

Då är Skåne Innovation Day över. Intressant att få en smakbit av vad för innovationsarbete som försegår i Skåne Regionen. Vidare var det drivande att även om detta var en "allmän" innovationsdag, vilket inkluderade alla områden i samhället, var eHälsa och hälso- och sjukvården ett område som berördes av flera talare.

Citat jag definitivt kommer ta med mig är:

"Think global, but act superlocal" - Att i innovationsarbetet ta höjd för andra delar i samhället eller till och med i verksamheten, men att man genomför det så lokalt det bara går i inledande stadie, för att man ska komma igång så snabbt det bara går. Minska risken för att det ska bli för långdragna processer.

"Done is better than perfect" - Samma budskap som politiker nu börjar trycka på, att vi måste börja ta risker, annars kommer ingen våga ta steget för innovationen. Vi måste börja testa och arbeta fram idéer, försöka täppa till de problem som går men inte bromsas ifall inte alla krav från lagar m.m. går att lösa direkt.

Skåne innovation day

(2018-05-30)

Då är man på plats för Skåne innovation day i Malmö. Känner inte till detta evenemang sedan innan, utan av en händelse snubblade jag över detta evenemang för några månader sedan. Ska bli intressant och se vad som föregår i södra Sverige då mitt innovationsarbete primärt varit riktat mot VGR.

Då var Vitalis slut för detta året

(2018-04-26)

Efter nu tre intensiva dagar är man nu åter hemma igen, dock blir det bara kortvarigt då jag ska tillbaka till Göteborg imorgon för att möta Arkitekturledningen angående MatAppen. Hade eventuellt kunna stannat i Göteborg ytterligare en natt, men det var rätt skönt att mellanlanda hemma.

Om jag ska jämföra Vitalis från förra året kan jag i ärlighetens namn inte se så stora skillnader. Visst finns det lite nytt, men i det stora hela är allt likt förra året. Om man ser till hälso- & sjukvården har i stort sett ingenting förändrats. Medanet håller fortfarande på att få genom bredd införande av deras applikation. SAMSA programmet mellan kommunen och landstinget har uppdaterats. Vi behöver definitivt sätta plattan i mattan om vi ska nå målet 2025. Vi från sjukvården måste också ta börja arbeta fram vad det är vi vill ha och behöver. Sjukhuset måste börja sätta av tid för vårdpersonalen, så de kan arbeta och börja bearbeta detta, dock är det i dagens läge näst intill en omöjlighet, när man läser artiklarna om att cancerpatienter måste vänta allt för länge innan de får vård.

Vad är eHälsa idag?

(2018-04-25)

Tung fråga. Med enkla ord är det "high chaparall". Varje månad kommer en ny banbrytande innovation och alla företag har sina ofantligt bra lösningar. För dig som läser vill jag definitivt inte att detta ska tolkas negativt, men inte heller positivt. Det är svårt idag att se vilka företag som håller sig till nästa år och vilka företag som kommer glömmas bort. I och med nuvarande upphandlingar är även nuvarande "STORA" journalföretag även i denna riskzon. Denna marknad är nog den mest "osäkra" marknad som existerar i nuläget. Målet för att bli bästa eHälso land år 2025 är ett trevligt mål från politikerna, samma mål som vi har som vårdpersonal att en patient ska gå hem imorgon, när anhöriga likt patienten tittar på oss och tror att vi är dumma i huvudet. Förändring är inte så lätt som man tror, jag är nog en av många som kan stryka under detta. Jag som person är FRUKTANSVÄRT lösnings orienterad, så om möjlighet finns bör jag inte finnas i ett forum där man ska identifiera problem. Men det viktiga i allt detta är att ifall man har målet att på ca 25 år genomföra en smärre reform i hälso- och sjukvården kräver det även ett stort arbete med att skapa acceptansen från vårdavdelningen och vårdpersonalen. Citat från vitalis med den viktiga benämningen är att "om inte vårdpersonalen litar på systemet, används det inte". Därav hjälper det inte att man lyckats få en upphandling längre, fungerar det inte i verkliga vården kommer det motas från golvet och upp i organisationen. Detta i sig ställer krav på ökad kvalité och funktionalitet.

Hade glädjen att få se ett företag under Vitalis som öppet erkänt att de tagit inspiration från projekt jag och mina kollegor genomfört, och de har gjort lösningen till deras egen. Fick vidare samtala med en av grundarna för företaget som såklart tillhörde det äldre släktet som till en början baktalade att hans företag vänt sig bort från deras huvudfokus. Diskussionen utmynnade till det bättre då vi kom fram till förståelsen att kraven som ställs i dagens eHälsa. Det är inte längre tillräckligt att enbart fokusera på ett problemområde i hälso- och sjukvården. Företag som önskar få leva vidare måste antingen etablera samarbete med andra företag som kan täppa deras tomma hål eller anpassa sig och utöka sig i funktionaliteten de erbjuder.

Jag får ändå säga att jag blir aningen ledsen av att vara på Vitalis, då det är en av det större mässorna i Sverige. Att när jag vandrar runt, kan jag inte se den innovation vi behöver för att nå 2025. Många lösningar finns, men inte för att vara helt självgod är det lösningar som var aktuella 2017. Detta är definitivt inte företagens problem och absolut inte vårdpersonalens, men vems fel är det, att även i innovationen ligger vi minst ett år efter.

För er som läser detta och undrar vad det är jag missar kan jag kort och gått sammanfatta vad man ska fokusera på: Dagbok för patienten, Information mellan patient och vårdpersonal, Kommunikationsmöjligheter mellan vårdpersonal, System som eliminerar behovet av att dubbel dokumentera och i absolut bästa fall eliminerar behovet att dokumentera helt och hållet, aktivitets lista (vilket många företag på olika sätt börjat beröra), möjlighet och tillgänglighet för vårdavdelningar att utan större problematik redigera och justera programmen utifrån deras verksamhet, möjlighet att eliminera fax systemet, plattformar för att inkludera patienten m.m. Om ni vill få mer input kan ni gärna kontakta mig på alla sätt jag listat under "Kontakter" i menyn.

Om vi ser till årets vinnare av [email protected] for health, vilket initieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann ett bidrag som önskade konkretisera patientinformationen och anpassa den utifrån patientens (mammans) perspektiv och exkludera den information som antigen är inaktuell eller kommande, säkerställa informationen över gränserna mellan avdelningarna. Detta i min mening visar mer på att nuvarande informationssystem är inkompletta eller inte möter vårdverksamheternas behov.

Det finns så mycket att göra men så få som tar initiativet, vidare räcker det inte med fräsiga nya applikationer och funktioner, då de bygger på att vården har mallar att baka in i systemen. Vi som vårdgivare måste börja inventera vår information och behandling och sätta upp en gemensam bild om hur vårdflöden ska hanteras och utifrån detta eventuellt avvika under studieflaggan eller liknande. IT kan inte implementeras om inte verksamheten är redo för den. För att verksamheten ska vara redo för kommande IT tekniken, kräver det att man måste ge vårdpersonalen utrymme att bearbeta förändringen. I ett nuläge där mina kollegor hellre arbetar på Volvo bandet eller IKEA kommer vårdresurserna bara bli mindre. Detta är en ond cirkel som inte går att möta och inte är en bra grogrund för framtidens mål.

Lika så blev jag ledsen när jag samtalade med ett företag som tog för givet att det arbetet jag presenterar från våra nuvarande och dåtida projekt ska vara vår egendom. ALLT jag presenterar på denna sidan är "open source"! Ja jag har copywright i den mening att jag är tacksam ifall man återkopplar eller nämner för mig att man helt eller delvis använder mina lösningar och våra resultat. I slutänden jobbar vi för patienten. Utan patienter kan inte eHälsan existera. ÅTER igen måste jag flika in med citatet: ”Mycket gott kan göras här i världen om man inte fäster sig alltför mycket vid vem som får äran.”

Ska vi bli ledande land inom eHälsa 2025 fungerar det inte att vänta på att innovationerna ska serveras på ett silverfat, det gäller att inkludera vårdpersonalen på golvet och arbeta fram deras tankar och idéer. Det är från golvet som behovet skapas och det är behovet som styr vilka företag som kommer upphandlas. Det är sedan upp till företaget att visa tillräckligt intuitiv lösning, annars kommer den inte användas, eller så hittar vårdpersonalen papper eller liknande som löser IT-lösningens brister.

Strax dags för Vitalis!

(2018-04-23)

Otroligt fullsmockad vecka/veckor som varit och dagens aktiviteter var heller inget undantag, dagen gick ut på att jag under början av förmiddagen hade möte med personliga ärenden. Därefter tog jag spårvagnen ut till Högsbo sjukhus. Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig besökt detta sjukhus i Göteborg ännu, enbart gått i området. Fick träffa en av rehab avdelningarna som har en hunger för att implementera IT i vården. De var som många andra väldigt intresserade av Digital Whiteboard projektet, tyvärr fick jag säga till dem som jag säger till alla andra, att det projektet är avslutat med goda resultat som nu tas den riktiga vägen via objektorganisationen. Däremot kunde diskussionen vändas till vad kan man göra med det man har? Egentligen så var DW-projektets främsta succé att den involverade alla i vårdteamet, vilket skapade en överblick för alla som var inkopplade eller skulle bli inkopplade till specifik patient. Alla separata vårdkategorier hade såklart olika input och andel på tavlan. Dessa mötena, när jag kan komma ut till vårdavdelningarna och bara inspirera tills hjärnor sprängs, är nog det jag trivs med allra bäst. När man går från mötet och vet att de antingen under eller efter mötet skriver ner en lista på saker som ska genomföras/förändras.

Nu såklart passade jag på att justera min projektsida "lite" inför morgondagen, då den trotts allt är mitt ansikte utåt och vipps var klockan över tolv. Blir nog en lång och spännande dag imorgon. Förresten kommer jag försöka få till lite Tweets imorgon också, blev inspirerad av folket på JsUnConf att återuppta denna plattform (Länk finns i "Andra platser").

Då bär det hem ifrån Tyskland!

(2018-04-22)

Sista dagen av JsUnConf. Spontant så upplever jag att jag gärna återvänder fler gånger till detta eventet, däremot får jag se till att ha lite mer luft i schemat nästa gång. Nu blev dels dagarna innan och nu efter väldigt upptagna, vilket även påverkade mitt humör under konferensen. Hade svårt att samtala med människorna där. Vidare tror jag att nästa gång så hade det varit kul att själv skicka ett bidrag att prata om.

Det jag fick med mig från dagen var egentligen något jag själv är fruktansvärt dåligt på, det är att skapa en bra dokumentation för mina projekt. Med målet att stötta fler som skulle vilja testa plattformarna och eventuellt komma med egna bidrag. För att upprätthålla en bra dokumentation behöver man starta med det parallellt med utvecklingen redan i "Use Case" fasen, den kommer efter "Mål fasen", vilket enligt min mening är fruktansvärt tidigt. Men har man börjat redan där, blir det mer underhåll till dokumentationen när nya saker läggs till. Ett citat som nämndes var "Människor vill inte läsa din dokumentation, de läser den enbart när de blir frustrerade eller när det inte fungerar". Även får man aldrig glömma att dokumentationen är menad att läsas av Människor, inte robotar eller kodningsgenier, det gäller att ta ett steg tillbaka och försöka sätta sig in hur en läsare skulle se texten. När man är mitt uppe i ett projekt är det enkelt att fastna inne i detaljerna och använda begrepp som enbart är vedertagna för en själv.

Missade tyvärr sista delen av konferensen pga jag behövde vara hemma igen inom en specifik tid. Brukar vara tidspessimist men när jag checkat in och gått genom säkerhetskontrollen var jag 2,5 timmar för tidig, det tar nog priset!

Nu blir det resa hem och i veckan går Vitalis av stapeln! Får se vilka innovationer som arbetats fram sedan förra året.