Pågående projekt strävar efter att:

Verktyg att samordna vårdprocessen
Eliminera tidskrävande och repetitiva uppgifter
Klickbaserad dokumentation
Ökad patientdelaktighet