Pågående projekt strävar efter att:

Verktyg att samordna vårdprocessen
Eliminera tidskrävande & repetitiva uppgifter
Automatisk dokumentation
Ökad patientdelaktighet